Wpływ organizacji przepływu powietrza w polu operacyjnym na ryzyko wystąpienia niezamierzonej hipotermii okołooperacyjnej pacjentów (Hip-Air)

Wpływ organizacji przepływu powietrza w polu operacyjnym na ryzyko wystąpienia niezamierzonej hipotermii okołooperacyjnej pacjentów (Hip-Air)

O projekcie
Rezultaty
Kontekst
Rezultaty

Ostatnie informacje